Naše služby

Ostraha majetku a osob

Poskytujeme kompletní služby pro ostrahu majetku a osob, ať už se jedná o objekt, areál či stavbu. Disponujeme zásahovými vozy a veškerým moderním i taktickým vybavením.

 • Zajištění kontroly vjíždějících vozidel
 • Pravidelné obchůzky a kontroly majetku, které jsou prováděny podle předem dohodnutého harmonogramu.
 • Kontrola všech přístupových bodů k vašemu majetku nebo zabezpečení vnitřních prostranství proti neoprávněnému vniknutí.

Pořadatelská činnost

Nabízíme široké spektrum pořadatelských služeb, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám našich zákazníků.

 • Profesionální ochranka pro kulturní, sportovní a společenské akce.
 • Příprava bezpečnostního plánu a jeho realizace
 • Kontrola vstupů a dohled nad průběhem akce
 • Preventivní opatření pro minimalizaci rizik
 • Zajištění záchranářů a sanitky
 • Zajištění mobilního oplocení a toalet
 • Individuální konzultace a návrhy řešení pro jednotlivé akce
 • Flexibilita a přizpůsobení se potřebám zákazníka

Club Security

Naše bezpečnostní agentura disponuje zkušenými a proškolenými zaměstnanci k typu těchto akcí a diskoték. Našim hlavním cílem je zachování bezpečnosti v daném klubu a řešení rizikových situací.

 • Kontrola všech přístupových bodů k nočnímu klubu a přísná kontrola návštěvníků.
 • Výcvik zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti a prevenci rizikových situací, aby byli schopni reagovat na potenciální problémy rychle a účinně.

Ochrana osob - bodyguard

Poskytujeme kompletní služby pro ostrahu majetku a osob, ať už se jedná o objekt, areál či stavbu. Disponujeme zásahovými vozy a veškerým moderním i taktickým vybavením.

 • Individuální plánování a analýza rizik. 
 • Ozbrojení osobní ochránci.
 • Neustálý monitoring a reakce.
 • Flexibilita a přizpůsobivost.
 • Diskrétnost a profesionální chování.

Mobilní zásahová jednotka

Mobilní zásahová jednotka nabízí rychlou a efektivní reakci na různé bezpečnostní hrozby a situace, kde je potřeba okamžitého zásahu. Naše jednotka je tým vysoce vyškolených profesionálů, kteří jsou vybaveni nejmodernějším vybavením a technologiemi pro zajištění bezpečnosti našich klientů.

 • Rychlá reakce a nasazení. 
 • Profesionální vybavení a technologie. 
 • Proškolený tým dvou fyzicky zdatných profesionálů.
 • Flexibilita a přizpůsobivost.
 • Spolupráce s IZS.

Kontrola nemocných

Služba „Kontrola osob na nemocenské“ poskytovaná bezpečnostní agenturou je specializovaná služba, která se zaměřuje na prověřování a ověřování oprávněnosti a správnosti pobírání nemocenských dávek. Tato služba je důležitá z hlediska ochrany proti zneužívání sociálních dávek a zajištění spravedlivého a transparentního systému sociálního zabezpečení.

 • Právní a legislativní znalosti.
 • Důvěrnost a objektivita.
 • Zpracování a dokumentace informací

Nevybrali jste si z našich služeb?

Poskytujeme i služby mimo naší nabídku, kontaktujte nás – +420 739 084 704 | info@visionsecurity.cz 

Přejít nahoru